Chiến lược, QH, KH
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Quyết định ban hành kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017 50

Download

Xem

Quyết định ban hành kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020 31

Download

Xem

Quyết định chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 41

Download

Xem

Quyết định phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp đến năm 2020 38

Download

Xem

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn 2030 37

Download

Xem

Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu cấp tỉnh năm 2017 39

Download

Xem

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh ban hành KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt... 186

Download

Xem

KẾ HOẠCH Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 KẾ HOẠCH Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết  Nguyên... 104

Download

Xem

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh. 410

Download

Xem

QUy hoạch hệ thống kho xăng dầu trên 210 m3 đến 5000 m3 và hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đén năm 2025 QUy hoạch hệ thống kho xăng dầu trên 210 m3 đến 5000 m3 và hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa... 99

Download

Xem