Giấy mời - Thông báo
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Mời tham dự buổi đối thoại, làm việc trực tiếp giữa các hộ dân có đơn kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan 0

Download

Xem

Họp công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 0

Download

Xem

họp để công bố, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 5

Download

Xem

Họp bàn một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi và Quy hoạch phát triển điện lực Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 8

Download

Xem

làm việc để rà soát và thống nhất vị trí cột, tuyến đường dây 110kV, 220kV đi chung 9

Download

Xem

Làm việc về Thỏa thuận hướng tuyến ĐZ 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình TBA 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối 8

Download

Xem

Mời họp lấy ý kiến chuẩn bị kỹ nội dung, xây dựng phương án tổ chức Lễ hội cam, bưởi Hà Tĩnh 20

Download

Xem

kiểm tra, thống nhất vị trí cột, tuyến đường dây 110kV, 220kV đi chung phục vụ lập hồ sơ đề xuất Dự án theo hình thức PPP 15

Download

Xem

Làm việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp 15

Download

Xem

Mời sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 18

Download

Xem