Văn bản điều hành
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
văn bản yêu cầu báo cáo định kỳ hoạt động hóa chất năm 2017 1

Download

Xem

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp 32

Download

Xem

nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 42

Download

Xem

tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh hoạch với nhiên liệu truyền thống. 18

Download

Xem

Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Hương Khê 22

Download

Xem

Yêu cầu cung cấp số liệu lên website của Sở 40

Download

Xem

Số: 73/SCT - QLCN V/v thẩm định nội dung dự án   Nhà máy gạch Tuynel đất đồi  Trung đô Hà Tĩnh 51

Download

Xem

Số 31 /BC-SCT BÁO CÁO Kết quả xây dựng và phát triển cụm công nghiệp ven biển,  công nghiệp đóng tàu   52

Download

Xem

35 /SCT-KTAT V/v đề nghị cấp lại Giấy phép sử  dụng VLNCN tại xã Hồng Lộc cho Hợp tác xã khai thác đá Núi... 58

Download

Xem

31/SCT-KTAT V/v kiểm tra đột xuất về an toàn khí dầu mỏ hóa lỏng trong  dịp Tết Nguyên đán năm 2017 42

Download

Xem