Văn bản điều hành
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 0

Download

Xem

tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh hoạch với nhiên liệu truyền thống. 4

Download

Xem

Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Hương Khê 3

Download

Xem

Yêu cầu cung cấp số liệu lên website của Sở 20

Download

Xem

Số: 73/SCT - QLCN V/v thẩm định nội dung dự án   Nhà máy gạch Tuynel đất đồi  Trung đô Hà Tĩnh 27

Download

Xem

Số 31 /BC-SCT BÁO CÁO Kết quả xây dựng và phát triển cụm công nghiệp ven biển,  công nghiệp đóng tàu   24

Download

Xem

35 /SCT-KTAT V/v đề nghị cấp lại Giấy phép sử  dụng VLNCN tại xã Hồng Lộc cho Hợp tác xã khai thác đá Núi... 23

Download

Xem

31/SCT-KTAT V/v kiểm tra đột xuất về an toàn khí dầu mỏ hóa lỏng trong  dịp Tết Nguyên đán năm 2017 21

Download

Xem

18/SCT-KTAT V/v phản hồi đề nghị đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công... 22

Download

Xem

12/BC-SCT Báo cáo Tổng kết công tác An toàn - Vệ sinh lao động   Phòng chống cháy nổ năm 2016 và Kế hoạch... 19

Download

Xem