Tin trong tỉnh

Phê duyệt Đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2017


Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017 của tỉnh Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2017.
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện 4 đề án gần 9,74 tỷ đồng, trong đó nguồn khuyến công của tỉnh hỗ trợ 726 triệu đồng và vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là 9.012 triệu đồng.


Máy móc thiết bị tại Công ty CP An Hồng, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
Các đề án được hỗ trợ đều tập trung vào mua sắm dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất gồm: dây chuyền máy móc, thiết bị vào sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư HDN tại Cụm Công nghiệp Phù Việt, huyện Thạch Hà; dây chuyền may công nghiệp của Công ty CP X19 Miền Trung tại Khu Kinh tế Vũng Áng; dây chuyền máy móc, thiết bị vào sản xuất gạch không nung của Công ty CP sản xuất VLXD không nung Xuân Lĩnh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc dân dụng của Công ty CP An Hồng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân./.
Đức Hà - Sở Công Thương