Thông báo, Đấu thầu, đầu tư
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Gửi Sở Xây dựng đề nghị sửa chữa trụ sở Cơ quan 10

Download

Xem

QĐ phê duyệt kế hoạch đầu thầu 10

Download

Xem

Đăng ký mua sắm đợt 2 10

Download

Xem

Đăng ký mua sắm tập trung đợt 1 15

Download

Xem

Thư mời hội chợ quốc tế quà tặng Hà Nội 2017 0

Download

Xem

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XTTMQG NĂM 2017 Thực hiện Quyết định số137/QĐ- BCT ngày 16/1/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương... 102

Download

Xem

Mời tiếp xúc giao thương với đoàn doanh nghiệp XNK đa ngành Mexico Thương vụ Việt Nam tại Mexico, Cục Xúc tiến thương mại, và Hiệp hội XNK quốc gia Mexico, kính mời... 97

Download

Xem

Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Thiết kế xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3, Sở Công Thương Hà Tĩnh" Sở Công Thương Hà Tĩnh Thông báo mời  chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu "Thiết kế xây dựng... 369

Download

Xem

Đề cương và danh mục tài liệu thi tuyển công chức UBND tỉnh ban hành quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt đề cương và Danh... 4

Download

Xem

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2016 UBND tỉnh Ban hành thông báo số  159/TB-UBND ngày 09/6/2016 về  việc  Tuyển dụng công chức làm việc... 269

Download

Xem