Lĩnh vực giám định thương mại
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại... 22

Download

Xem

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại   34

Download

Xem

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 36

Download

Xem