Lĩnh vực xúc tiến thương mại
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 26

Download

Xem

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Hà Tĩnh. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Hà Tĩnh. 21

Download

Xem

Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 33

Download

Xem

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên... 10

Download

Xem

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   19

Download

Xem