Lĩnh vực hoạt động điện lực
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 56

Download

Xem

Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 46

Download

Xem

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra HĐĐL và SDĐ, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 46

Download

Xem

Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 Bộ Công Thương Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia 75

Download

Xem

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập, sử dụng năng... 53

Download

Xem

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện (hiệu lực thi hành từ 15/4/2014) 50

Download

Xem

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số... 50

Download

Xem

Luật số 24/2012/QH13- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Luật số 24/2012/QH13- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (hiệu lực thi hành từ... 48

Download

Xem

Luật Điện lực số 28/2005/QH11 42

Download

Xem